Közlekedésfejlesztés

A Balaton Kiemelt térség közlekedésfejlesztési elképzeléseit a 2014-2030 időszakra szóló Koncepció, és annak iránymutatása alapján elkészült Stratégia és Operatív Program határozza meg.

 

A koncepció a kiemelt térség fejlesztésének stratégiai céljaként fogalmazza meg a közlekedés fejlesztését az alábbi szempontok szerint:

 

A Közlekedés-fejlesztés célja: Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében – „Elérhető Balaton”
A cél elérését szolgáló feladatok:
• Balaton Közlekedési Szövetség részeként a különböző közlekedési módú közösségi közlekedési rendszerek összehangolása és a rugalmas igénybevételhez alkalmazkodó működésük szervezése
• Sármelléki repülőtér fenntartható működtetése közösségi szerepvállalással
• Közúti közlekedési szűkkeresztmetszetek oldása
• Vasúti közlekedési villamosítása az északi part mentén, illetve a déli part mentén a vasúti közlekedés kétnyomtávúvá fejlesztése és az áteresztő képesség javítása
• Környezetkímélő, villamos-energia meghajtáson alapuló közlekedési módok fejlesztése (pl. északi part menti vasútvonal villamosítása, Hévíz-Keszthely kötöttpályás közlekedés fejlesztése, egyéb elektromos közlekedési eszközök használatának elterjesztése)

 

Az elmúlt években az M7-es autópálya, a 8-as út és a 76-os út fejlesztésével sokat javult a Balaton térség elérhetősége, de még mindig szükséges kisebb fejlesztések megvalósítása (pl. M8-as úton további elkerülő utak és kapacitásbővítések megvalósítása, M9-es út megépítése az országhatártól, Zalaegerszeg érintésével a Balaton térségéig, illetve a dél-keleti irányú elérhetőség javítása). A térségi elérhetőséget javítja a tervezés alatt lévő Budapestet és Balatont összekötő kerékpárút megépítése, miközben törekedni kell arra, hogy más országos (pl. Duna menti, Vasfüggöny kerékpárút, vagy nemzetközi hálózatba tartozó (pl. EuroVelo), illetve a szomszédos nagyvárosokat, térségeket is bekötő (pl. Zala-völgye kerékpárút, Nagykanizsa térsége, Sió menti kerékpárút) kerékpárútvonalakról is elérhető legyen biztonságosan kerékpáron a Balaton. A térség relatív gyors nemzetközi elérhetőségéhez tartozik, hogy a sármelléki repülőtér, a Hévíz-Balatoni Airport hosszú távú működtetése biztosított legyen és fogadni tudja az alkalmi, illetve menetrendszerű járatokat.

 

A Balaton térségében a közlekedési rendszer fejlesztésénél fontos szempont a környezetbarát megoldások alkalmazásának előtérbe helyezése, illetve a változó vendégforgalmat és speciális igényeket is rugalmasan kiszolgálni képes közlekedési rendszer működtetése. A különféle közlekedési módok használatának, illetve a különféle irányítású közlekedési szolgáltatók kínálatának összehangolása érdekében kell létrehozni és működtetni a Balatoni Közlekedési Szövetséget. Lehetőséget kell adni arra, hogy például a tó túlsó partján kikapcsolódók számára is alkalmi, vagy csúcsidőszakban rendszeresen működő irányjáratok biztosítsák a vízi, vasúti közlekedés közti kapcsolatot, vagy a népszerű turisztikai célpontok elérését. A közlekedési ágak összehangolása részeként ösztönözni kell igény szerint a P+R és B+R parkolók létesítését. A Közlekedési Szövetség keretében javasolt elérni a különböző közlekedési eszközök tarifarendszerének az összehangolását.


A Nemzeti Közlekedési Stratégiában 2014-2020 tervezett fejlesztések térképi ábrázolása

A térképen szereplő projektek listája
Sor-szám Közlekedési mód Tervezett fejlesztések
1 közút 76-M75 főút - Balatonszentgyörgy - Fenékpuszta elkerülő (2x1), M75 gyorsforgalmi út első ütem (kiemelt főútként) Pacsa - Fenékpuszta közötti szakasz (2x2)
2 közút Keszthely - Hévíz közúti fejlesztés
3 közút 68 sz. főút - 1+700 - 93+300 kmsz. Között burkolat megerősítés
4 közút 67 sz. főút - Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod elkerülők (2x1), 11,5 t-ás burkolat megerősítése
5 közút Új főút - Siófok déli tehermentesítő
6 vasút Lepsény - Balatonszentgyörgy + Balaton projekt II. ütem előkészítés
7 vasút Székesfehérvár - Lepsény szűk keresztmetszet kiváltás
8 közút 710 sz. főút - M7. 71. sz. főút között (2x1)
9 közút 8 sz. főút - Veszprém körgyűrű (2x2)
10 vízi Fonyód - Badacsony komp

 

A közúti közlekedésben folytatni kell a zsúfoltság enyhítését, például elkerülő utak építésével Balatonakarattya (710. sz főút) és Keszthely térségében (76-os számú főút további korszerűsített szakaszainak megépítése), valamint további kisebb léptékű közlekedés biztonság javítását szolgáló intézkedésekre lehetnek szükségesek. A tó nyugati végén lévő közúti közlekedés zsúfoltságát csökkentheti a Badacsony-Fonyód közti kompjárat kialakítása és működtetése is. A térségen belüli közúti közlekedés fejlesztése során figyelemmel kell lenni a turisztikai célpontok jó minőségű utakon való elérhetőségére (pl. Somogyvár, bencés apátság Ozora, Pipo-vár megközelíthetőségnek javítására), illetve a Somogy megyében az elérhetőséget javító, Marcali-Somogyvár-Karád-Tab belső feltáró úthálózat kiépítésére.

 

A vasúti közlekedés igénybe vételének növelése érdekében törekedni kell a szolgáltatási színvonal minőségének a javítására (pl. villamosítás után éjszakai közlekedés-szervezése nyári időszakban), így az északi vonal fejlesztésére (pl. Balatoni körvasút megteremtése), villamosítására, illetve a transznacionális közlekedési hálózatba is tarozó déli vonal áteresztőképességnek növelésére és folytatni kell a korszerű személyvonatok üzembe állítását. További a helyi közlekedés kapcsán elő kell készíteni Keszthely és Hévíz közti kötöttpályása közlekedési rendszer kiépítését. A vasút villamosítás mellett ösztönözni kell a környezettudatos, elektromos közlekedési rendszerek fejlesztését, amit elsősorban a helyi érdekeltségű buszok (pl. irányjáratok, vagy falubuszok) közlekedése, illetve kerékpárok kapcsán kell bevezetni. A vízi közlekedés során lehetőséget kell adni arra, hogy a menetrendszerinti közlekedés mellett a főszezonon kívül is – reális költségtényezők mellett - lehetőségük legyen az egyéni viziközlekedést biztosító szolgáltatóknak a viziszállítás szervezésére. A vízi közlekedés feltételeinek javításához folyamatosan szükséges hajóállomány korszerűsítése, illetve célszerű gyorsabb járatú hajók beszerzése és üzembe állítása.
A közlekedési célú fejlesztéseket, különösen az új nyomvonalakat érintő beruházásokat össze kell hangolni a táji, természeti és környezeti értéke védelmének szempontjaival.

 

A fejlesztési elképzelések részletesebb kifejtését az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
• Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Koncepció 2014-2030
• Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Stratégiai Program
• Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Operatív Program
A dokumentuok elérhetők a http://www.balatonregion.hu/a_balaton_regio_2014-20_tervezesi_feladatai_dokumentumai linkre kattintva a Letölthető anyagok között.